Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Còn Nhớ Nhau Không

Còn Nhớ Nhau Không ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Còn Nhớ Nhau Không – Lê Minh Hà Còn Nhớ Nhau Không “Một chút gì để nhớ, để yêu thương thì ai cũng có. Cái chút gì đó luôn là của nả đáng giá nhất đời người.” (Lê Minh Hà) Chưa đến 200 trang, nhưng tập sách mang sức nặng của ký ức miên man về một thời chưa xa. …

Read More »

Chơi Nhiều Hết Mệt

Chơi Nhiều Hết Mệt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chơi Nhiều Hết Mệt – Lê Minh Hà Còn Nhớ Nhau Không Cuốn sách là một tập hợp những ghi chép về ngày thường của một đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo lớn và tiểu học bé, qua đó có thể hình dung được phần nào việc giáo dục trẻ con nơi xứ người ra sao.Nhưng trước hết là …

Read More »