Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc Đời Tươi Đẹp

Cuộc Đời Tươi Đẹp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

“Văn học trào phúng là một sân chơi không dễ đối với người cầm bút. Cứ nhìn vào lực lượng sáng tác hiện nay thì rõ. Thể loại này khó ở chỗ, ngoài việc tìm kiếm chất liệu từ cuộc sống, người viết còn phải dày công xây dựng thành những tình tiết mà khi thời sự đã đi qua, …

Read More »