Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Chép Được Ở Ngoài Đời

Chép Được Ở Ngoài Đời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chép Được Ở Ngoài Đời – Lê Minh Chép được ở ngoài đời gồm những tác phẩm thuộc nhiều thể loại văn học khác nhau: truyện ngắn, truyện ký, xã luận, bút ký, trao đổi… của nhà văn Lê Minh. Trích đoạn “Từ bé lớn lên Duyên chưa được về đến quê hương lần nào. Duyên mới chỉ được nghe …

Read More »