Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Đêm Dài Một Đời

Đêm Dài Một Đời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đêm Dài Một Đời – Lê Tất Điều Đêm Dài Một Đời Đêm dài một đời là câu chuyện về đời sống và sinh hoạt của những cậu bé bị mù (Chương, Hoàn, Thịnh, Tân…) tại một ngôi trường đặc biệt dành riêng cho họ. Những cậu bé ấy phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể học …

Read More »