Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Còn Lại Sau Ngôn Từ

Còn Lại Sau Ngôn Từ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Còn Lại Sau Ngôn Từ – Lê Thành Nghị Còn Lại Sau Ngôn Từ Rất nhiều nhà thơ viết phê bình. Ðiều đó dễ hiểu vì nhà thơ là người yêu văn học hơn ai hết, từ yêu văn học mà yêu bạn văn chương, mong muốn chia sẻ với người đọc văn chương. Nhưng từ nhà thơ, nhà văn …

Read More »