Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Sức Mạnh Của Ngôn Từ

Sức Mạnh Của Ngôn Từ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Mạnh Của Ngôn Từ – Lê Thị Hồng Minh Sức Mạnh Của Ngôn Từ Đây là một công trình nghiên cứu về ngôn ngữ trong thơ Nôm Việt Nam – qua những kiệt tác văn học một thời như truyện Kiều, Song tinh, Lục Vân Tiên… Qua đó, tác giả khẳng định ngôn ngữ nhân vật có vai trò …

Read More »