Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự

Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự – Lê Tiến Thành Nghệ Thuật Quản Lý Nhân Sự Là người lãnh đạo, muốn quản lý thành công và hiệu quả, phải có niềm tin kiên định và phương pháp rõ ràng trong nguyên tắc quản lý. Chỉ có nắm bắt được vấn đề cốt lõi của việc quản lý, biết phát hiện …

Read More »