Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự

Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự – Lê Văn Lập Những Chuyên Đề Quan Trọng Trong Lĩnh Vực Nhân Sự Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Quả đúng vậy, trong tình hình kinh tế thị trường cạnh …

Read More »