Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Đi Tìm Xuất Xứ Thơ Hồ Chí Minh

Đi Tìm Xuất Xứ Thơ Hồ Chí Minh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đi Tìm Xuất Xứ Thơ Hồ Chí Minh – Lê Xuân Đức Đi Tìm Xuất Xứ Thơ Hồ Chí Minh “Tiếp cận thơ Hồ Chí Minh, vấn đề đầu tiên được đặt ra là, làm sao để hiểu đúng, hiểu trúng thơ Bác, bởi thơ Bác giản dị, dễ hiểu nhưng lại hàm xúc, tinh tế, ẩn nhiều ý tưởng. …

Read More »