Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bánh Răng Khởi Nghiệp – Đường Đến Thành Công

Bánh Răng Khởi Nghiệp - Đường Đến Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bánh Răng Khởi Nghiệp – Đường Đến Thành Công – Tom Kosnik, Lena Ramfelt, Jonas Kjellberg Bánh Răng Khởi Nghiệp – Đường Đến Thành Công Khởi nghiệp không phải là một điều quá lạ lẫm với người Việt nhưng những năm gần đây khởi nghiệp đã mang một luồn sinh khí mới đến với các bạn trẻ Việt Nam, cũng …

Read More »