Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Hãy Là Nhà Lãnh Đạo Biết Truyền Động Lực

Hãy Là Nhà Lãnh Đạo Biết Truyền Động Lực ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hãy Là Nhà Lãnh Đạo Biết Truyền Động Lực – Leroy Eims Hãy Là Nhà Lãnh Đạo Biết Truyền Động Lực Trong bối cảnh kinh tế cam go như hiện nay, người lãnh đạo thường phài chịu thất bại. Nhưng tập trung vào các kết quả có thể đánh giá lại được thành phần quan trọng nhất của thành công: …

Read More »