Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Ông Trùm Tài Chính

Những Ông Trùm Tài Chính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Ông Trùm Tài Chính – Liaquat Ahamed Những Ông Trùm Tài Chính Mọi người đều cho rằng cuộc Đại Khủng Hoảng 1929 là kết quả của rất nhiều biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của các cá nhân cũng như chính phủ. Tuy nhiên, Liaquat Ahamed đã chỉ ra rằng quyền lực tập trung trong tay một số …

Read More »