Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh – 20 Bài Học Về Cách Gợi Mở Và Kết Thúc Các Thương Vụ Trong Thời Đại Ngày Nay

Cẩm Nang Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh - 20 Bài Học Về Cách Gợi Mở Và Kết Thúc Các Thương Vụ Trong Thời Đại Ngày... ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh – 20 Bài Học Về Cách Gợi Mở Và Kết Thúc Các Thương Vụ Trong Thời Đại Ngày Nay – Linda Richardson Cẩm Nang Kinh Doanh – Giao Tiếp Thương Mại Bộ sách nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao …

Read More »