Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Thiết Kế Để Tăng Trưởng

Thiết Kế Để Tăng Trưởng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thiết Kế Để Tăng Trưởng – David Butler, Linda Tischler Thiết Kế Để Tăng Trưởng Coca-Cola, công ty 128 năm tuổi với 80 tỷ USD giá trị thương hiệu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi và chậm chạp trong việc “làm tươi mới” thế giới. Công ty liên tục đưa ra hàng loạt phát minh và đổi mới trên …

Read More »