Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Marketing theo dữ liệu lớn

Maketing Theo Dữ Liệu Lớn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuốn sách Marketing theo dữ liệu lớn cung cấp lộ trình chiến lược cho những nhà điều hành muốn xua tan sự hỗn loạn và bắt đầu tạo ra lợi thế cạnh tranh và mức tăng trưởng hàng đầu.

Read More »