Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Giúp Con Tuổi Teen Khởi Nghiệp

Giúp Con Tuổi Teen Khởi Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giúp Con Tuổi Teen Khởi Nghiệp – Lisabeth Protherough Giúp Con Tuổi Teen Khởi Nghiệp “Tôi đang lo lắng về tương lai có thể tồi tệ của con mình… Thế giới đã thay đổi đúng như những gì Lis nói, nhưng hệ thống giáo dục thì không. Chúng ta cần tiến trình đào tạo này ngay từ bây giờ.” Michelle …

Read More »