Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

AQ chính truyện

AQ Chính Truyện ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

AQ chính truyện (The True Story of Ah Q) là truyện vừa duy nhất của Lỗ Tấn (Lu Xun) được đăng tải lần đầu trên "Thần báo phó san" ở Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ 4 tháng 12, 1921 đến 12 tháng 2, 1922

Read More »