Thursday , 17 January 2019
Home »

Blog Archives

Lần Đầu Làm Sếp

Lần Đầu Làm Sếp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lần Đầu Làm Sếp – Loren B. Belker Lần Đầu Làm Sếp Trong thế giới công việc, những nhân viên làm việc hiệu quả nhất sẽ được đề bạt thăng tiến vào vị trí quản lý – nhưng liệu họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiến này chưa? Đề cập đến các kỹ năng quan trọng nhất, Lần …

Read More »