Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Vùng cách ly

Vùng Cách Ly ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiểu thuyết Vùng cách ly đưa người đọc vào bên trong Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) cùng với những số phận đầy lo âu trong những ngày tháng căng thẳng khi dịch SARS xuất hiện ở VN, rồi mở rộng đến những vùng đất khác, số phận khác, vấn đề khác...

Read More »