Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo – Lorin Woolfe Kinh thánh về nghệ thuật lãnh đạo – Bài học về nghệ thuật lãnh đạo cho các nhà quản lý thời nay từ những huyền thoại trong kinh thánh, bằng cách làm sáng tỏ khả năng của họ qua việc đương đầu và vượt qua những thách thức đặc biệt …

Read More »