Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Bút chì sắc, Ý tưởng lớn, Quảng cáo để đời

Bút Chì Sắc

Bút chì sắc ý tưởng lớn quảng cáo để đời bao gồm các ví dụ và trải nghiệm hay nhất trong tất cả các phương tiện truyền thông mới và mới nổi: từ truyền thông xã hội đến truyền thống, từ marketing trực tiếp đến marketing trải nghiệm, từ quảng cáo ngoài trời đến quảng cáo di động.

Read More »