Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bước Ra Từ Thầm Lặng

Bước Ra Từ Thầm Lặng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bước Ra Từ Thầm Lặng – Mã Thiện Đồng, Nguyễn Văn Tàu Bước Ra Từ Thầm Lặng Tác phẩm gồm 20 bài viết về những chiến sĩ tình báo của cụm H63 cùng những gian nan họ phải đối đầu, đó là nhà báo Phạm Xuân Ẩn; là cô thư ký xinh đẹp Nguyễn Thị Yên Thảo (Tám Thảo) ở …

Read More »

Bóc Vỏ Trái Đất

Bóc Vỏ Trái Đất ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bóc Vỏ Trái Đất – Mã Thiện Đồng Bóc vỏ trái đất là ký ức cứa những người trong cuộc, những nhân chứng còn sống đến ngày hôm nay sau trận càn Xêđaphôn (Cédar Falls) năm 1967. Hình ảnh cuộc chiến đấu không cân sức mười mấy ngày đêm của những người chiến sĩ cộng sản trong lòng địa đạo, …

Read More »