Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí Ẩn Của Não Phải

Bí Ẩn Của Não Phải ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Ẩn Của Não Phải – Makoto Shichida Bí Ẩn Của Não Phải là sự khám phá, đào sâu và cung cấp nhận thức rõ ràng hơn về các khả năng Não phải – những khả năng chưa hoàn toàn được đánh thức ở trẻ như: Tưởng tượng hình ảnh, Trực giác, Ghi nhớ, Tính toán tốc độ cao, Ngôn …

Read More »