Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Bố, Các Cô Ấy Và Tôi

Bố

Bố, Các Cô Ấy Và Tôi – Manula Kalicka Bố, Các Cô Ấy Và Tôi “Một người mẹ trẻ bỏ nhà đi châu Phi theo tiếng gọi tình ái (với người đàn ông tên là Tongo Bongo) để lại hai cô con gái, một 15 tuổi và một mới lên 6. Bi kịch chăng? Lúc đầu ai cũng nghĩ như …

Read More »