Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Bốn Mùa, Trời Và Đất

Bốn Mùa

Bốn Mùa, Trời Và Đất – Marai Sandor Bốn mùa (1938), Trời và Đất (1942), mượn ẩn dụ từ sự trải nghiệm cuộc sống, qua những quy luật linh thiêng mà hiển nhiên: đất- trời, cao- thấp, sự tuần hoàn luân chuyển của vạn vật qua nóng- lạnh, héo- tươi, sinh- diệt… để làm phát lộ những ẩn khuất trong …

Read More »