Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

TedBooks – Thay Đổi Nhỏ Phần Thưởng Lớn

TedBooks - Thay Đổi Nhỏ Phần Thưởng Lớn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

TedBooks – Thay Đổi Nhỏ Phần Thưởng Lớn – Margaret Heffernan TedBooks – Thay Đổi Nhỏ Phần Thưởng Lớn Cuốn sách này hướng tới tất cả mọi người và bất kỳ ai muốn có một chỗ làm tốt hơn, dù cho đó là giám độc điều hành hay chỉ là một nhân viên tạp vụ. Nó xem xét việc tích …

Read More »

Phần Thưởng Lớn Hơn

Phần Thưởng Lớn Hơn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phần Thưởng Lớn Hơn – Margaret Heffernan Phần Thưởng Lớn Hơn Thi đỗ vào những ngôi trường tốt nhất. Giành giật lấy vị trí thăng tiến cao hơn trong công việc. Chạy nhanh hơn. Lao động miệt mài hơn. Không ngừng duy trì thành tích. Và dù có làm gì – cũng phải đảm bảo rằng bạn là người giành …

Read More »