Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chiến Sĩ

Chiến Sĩ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiến Sĩ – Marie Lu Chiến Sĩ Trở thành vị cứu tinh của Cử tri Anden, tưởng chừng Day đã hết những tháng ngày cay đắng. Nhưng hóa ra, số phận vẫn chưa thể mỉm cười với “Huyền thoại” của dân chúng Cộng hòa: Cuộc xâm lược của Thuộc địa đã cận kề, trong khi lối thoát duy nhất lại …

Read More »