Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Số Ít Được Lựa Chọn

Số Ít Được Lựa Chọn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Số Ít Được Lựa Chọn – Maristella Botticini, Zvi Eckstein Số Ít Được Lựa Chọn Ngày nay, người ta không còn quá ngạc nhiên trước những số liệu thuyết phục về khả năng chiếm ưu thế của người Do Thái trong những thành tựu nổi bật của nhân loại. Mặc dù chỉ chiếm 0,02% dân số nhưng họ lại đại …

Read More »