Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn

Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn – Mark H. McCormack Những Điều Trường Harvard Vẫn Không Dạy Bạn Nếu bạn muốn bắt kịp với tốc độ của nền kinh tế toàn cầu, bạn phải bắt kịp với Mark McCormack hiện là một trong những doanh nhân nỗi tiếng nhất nước Mỹ. Từ kinh nghiệm thực tế của mình, …

Read More »

Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn

Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn – Mark H. McCormack Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn Với lối viết thẳng thắn và mạnh mẽ, Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tế về: Cách thức thấu hiểu một con người Những bí ẩn của một cuộc đàm phán Cách điều hành và …

Read More »