Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Thành Công Hôm Nay Chưa Chắc Thành Đạt Ngày Mai

Thành Công Hôm Nay Chưa Chắc Thành Đạt Ngày Mai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thành Công Hôm Nay Chưa Chắc Thành Đạt Ngày Mai – Marshall Goldsmith Thành Công Không Còn Là Bí Mật của tác giả Noah là một bước nhảy vọt đáng kể. Trong một thế hệ, hiếm có ai chịu loay hoay tìm câu trả lời vừa đơn giản vừa hiệu quả cho câu hỏi cũ rích: “Tại sao có quá …

Read More »