Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bẻ Gãy Thói Quen

Bẻ Gãy Thói Quen ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bẻ Gãy Thói Quen – Martine Batchelor Bẻ Gãy Thói Quen Nhận định “Bẻ gãy thói quen là một tác phẩm thật tuyệt vời: ấm áp, khôn ngoan, riêng tư, đặc sắc và hết sức thực dụng” (Mark Epstein, M.D., tác giả các quyển Thoughts without a Thinker và Going to Pieces without Falling Apart) “Martine Batchelor là một vị …

Read More »