Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Cạm Bẫy Trong Quản Lý

Cạm Bẫy Trong Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cạm Bẫy Trong Quản Lý – Mary Albright, Clay Carr Cạm Bẫy Trong Quản Lý Các chương trình đào tạo quản lý dạy bạn rất nhiều việc phải làm, từ đánh giá năng lực nhân viên, tổ chức cuộc họp, phân chia công việc đến quản lý thời gian…, trong khi lại bỏ qua những việc bạn không nên làm: …

Read More »