Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu – MBA. Nguyễn Văn Dung Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu Trong môi trường kinh doanh phát triển mạnh mẽ đa dạng hiện nay, việc phát triển thị trường ở nước ngoài là yếu tố cân nhắc quan trọng của công ty, để phát triển doanh thu, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi …

Read More »

Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất Tác Nghiệp

Quản Trị Kinh Doan - Quản Trị Sản Xuất  Tác Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất Tác Nghiệp – MBA. Nguyễn Văn Dung Quản Trị Kinh Doan – Quản Trị Sản Xuất & Tác Nghiệp Trong cuộc sống ta thấy ai cũng làm việc và công việc đó thành bại như thế nào là tùy thuộc rất lớn vào một yếu tố rất quan trọng, đó là …

Read More »

Từ Điển Kinh Tế Học

Từ Điển Kinh Tế Học ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Từ Điển Kinh Tế Học – MBA. Nguyễn Văn Dung Từ Điển Kinh Tế Học – Kinh tế học là một khoa học sử dụng kiến thức liên ngành cao, nhằm mục tiêu tối hậu là phát triển kinh tế quốc gia, sự thịnh vượng của doanh nghiệp và các hộ gia đình, tạo môi trường để doanh nghiệp và …

Read More »