Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Bài Học Lãnh Đạo Từ Các Thực Tập Sinh Nhà Trắng

Những Bài Học Lãnh Đạo Từ Các Thực Tập Sinh Nhà Trắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Bài Học Lãnh Đạo Từ Các Thực Tập Sinh Nhà Trắng – Mc Graw-Hill Những Bài Học Lãnh Đạo Từ Các Thực Tập Sinh Nhà Trắng Những bài học lãnh đạo từ các thực tập sinh Nhà trắng giống như một chương trình giáo dục sâu rộng về những nguyên tắc vàng vượt thời gian của thuật lãnh đạo …

Read More »