Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Tư Duy Lịch Sử

Cẩm Nang Tư Duy Lịch Sử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Tư Duy Lịch Sử – Meg Gorzycki – Richard Paul – Linda Elder Cẩm nang tư duy Lịch sử – Mang tư duy phản biện vào tâm điểm của nghiên cứu lịch sử. “Lịch sử là một cuộc đấu tranh lâu dài, trong đó con người sử dụng lý tính để hiểu môi trường của mình và sống …

Read More »