Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Giải Pháp GRASP

Giải Pháp GRASP ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giải Pháp GRASP – Chris Griffiths, Melina Costi Giải Pháp GRASP “Giải Pháp GRASP là một cẩm nang hướng dẫn thực tế và dễ hiểu về sự sáng tạo trong cách quyết định và đưa ra vấn đề. Nếu từ trước đến giờ bạn luôn nghĩ rằng sáng tạo chỉ là chuyện viễn vông, cuốn sách này sẽ làm bạn …

Read More »