Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Ngừng Lệ Thuộc

Ngừng Lệ Thuộc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ngừng Lệ Thuộc – Melody Beattie Ngừng Lệ Thuộc Lòng trắc ẩn và quan điểm sáng suốt của Melody Beattie về tình trạng đồng phụ thuộc – khái niệm về việc đánh mất bản thân trên danh nghĩa giúp đỡ người khác – đã tác động mạnh mẽ đến những người đang chật vật khổ sở vì hành vi tự …

Read More »