Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Nhà Lãnh Đạo Biết Quan Tâm

Nhà Lãnh Đạo Biết Quan Tâm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhà Lãnh Đạo Biết Quan Tâm – Michael Carroll Nhà Lãnh Đạo Biết Quan Tâm Dù bạn đang làm công việc gì, dù bạn đang ở bất kỳ vị trí nào trên các nấc thang xã hội, trong bạn cũng tồn tại hai con người: người thừa hành và người lãnh đạo. Để có thể trở thành người lãnh đạo …

Read More »