Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Lợi Thế Cạnh Tranh

Lợi Thế Cạnh Tranh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lợi Thế Cạnh Tranh – Michael E. Porter Lợi Thế Cạnh Tranh Phát triển những khái niệm và khung mẫu phân tích trong hai tác phẩm nêu trên, tác phẩm Lợi Thế Cạnh Tranh của Michael Porter đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về quá trình tạo dựng và duy trì sự thịnh vượng trong nền …

Read More »