Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Lấy Lòng Khách Hàng

Nghệ Thuật Lấy Lòng Khách Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Lấy Lòng Khách Hàng – Michael J. Maher Nghệ Thuật Lấy Lòng Khách Hàng Nếu bạn muốn chiến thắng trong kinh doanh, cuốn sách này sẽ dẫn đường cho bạn Michael J. Maher là một trong những nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ, ông là người sáng lập ra Thế hệ hào phóng …

Read More »