Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Thương Vụ Thành Công Và Thất Bại

Những Thương Vụ Thành Công Và Thất Bại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Thương Vụ Thành Công Và Thất Bại – Michael Ledwidge Những Thương Vụ Thành Công và Thất Bại Hãy đọc và khám phá những điều thú vị từ 50 thương vụ thành công ngoài sức tưởng tượng và thất bại thảm hại nhất mọi thời đại. Thông qua những vụ kinh doanh nổi tiếng trong lịch sử, Những Thương …

Read More »