Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu

Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu – Michael Mandelbaum Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu Tiếp tục những lập luận vững chắc được trình bày trong cuốn sách bán chạy nhất Từng là bá chủ viết chung với Thomas Friedman, Michael Mandelbaum mô tả những lực đẩy thế giới bước sang giai đoạn mới của toàn cầu hóa: giai đoạn …

Read More »