Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Dẫn Dắt – Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dẫn Dắt – Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý – Alex Furguson, Michael Moritz Dẫn Dắt – Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý Làm thế nào để dẫn dắt một tập thể giành được những thành công ở tầm thế giới trong suốt một thời gian dài? Sir Alex Ferguson là một trong số rất hiếm hoi những nhà lãnh …

Read More »