Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Phải Trái Đúng Sai

Phải Trái Đúng Sai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phải Trái Đúng Sai – Michael Sandel Phải Trái Đúng Sai là cuốn sách kỹ năng best-seller tại Mỹ của giáo sư Michael Sandel, đại học Harvard. Giới thiệu sách Phải Trái Đúng Sai bàn về vấn đề đạo đức dưới cái nhìn triết học. Tác giả đưa ra các vụ việc gây tranh cãi về vấn đề đạo đức …

Read More »