Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Thức Tỉnh Trong Thế Gian

Thức Tỉnh Trong Thế Gian ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thức Tỉnh Trong Thế Gian – Michael Stone Thức Tỉnh Trong Thế Gian Đức Phật nhắc nhở rằng ta cần phải vượt ra khỏi ranh giới tưởng tượng về vĩnh cửu cũng như sự tái sinh ở kiếp sau, mà hãy mở lòng với sự thay đổi không ngừng của cuộc sống mà ta gọi là thực tại. Cơ thể …

Read More »