Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp – Michael Watkins 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp – Bạn vừa được đề bạt lên vị trí lãnh đạo mới? Bạn chưa biết những thử thách gì đang đợi mình phía trước và sẽ đối mặt với chúng như thế nào? Điều duy nhất bạn biết là mình có 3 tháng để vượt …

Read More »