Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng – Mihiro Matsuda Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng Bạn là một doanh nhân, giám đốc, trưởng phòng và đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với nhân viên của mình? Các cuộc họp tại công ty luôn diễn ra tình trạng chỉ một mình bạn nói còn cấp …

Read More »