Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Dám Dẫn Đầu

Dám Dẫn Đầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dám Dẫn Đầu – Mike Merrill DÁM DẪN ĐẦU – Dare To Lead! NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG ĐỘC ĐÁO CỦA 50 CEO HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI GIÚP BẠN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC “Dare To Lead là một cuốn sách có giá trị với những câu chuyện có thật, giải thích vì sao những con …

Read More »