Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Tiếp Thị Mở Đường Tăng Trưởng

Tiếp Thị Mở Đường Tăng Trưởng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiếp Thị Mở Đường Tăng Trưởng – Philip Kotler, Milton Kotler Tiếp Thị Mở Đường Tăng Trưởng Cuốn sách kinh tế viết về 8 con đường tăng trưởng trong thời khủng hoảng của Philip Kotler & Milton Kotler đã mở ra những chiến lược mà các doanh nghiệp có thể vận dụng được trong giai đoạn kinh tế khó khăn. …

Read More »