Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Đối Phó Với Các Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc

Đối Phó Với Các Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đối Phó Với Các Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc – Mitchell Kusy, Elizabeth Holloway Đối Phó Với Các Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc “Sách mô tả cách nhận diện và xử lý hiệu quả nhất những cá nhân độc hại, đồng thời cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để tạo ra nền …

Read More »